STOMATOLOGJI E PERGJITHSHME

Proteza (Statike dhe te levizzhme)

Protezat janë trajtim që aplikohen për një dhëmb ose më shumë dhëmbë të humbur, me qëllim të sigurimit të sërishëm të funksionit dhe estetikës. Protezat mund të vendosen dhe të hiqen nga goja. Trajtimi me protezë ndryshon varësisht nga numri i dhëmbëve që mungojnë. Ka lloje të ndryshme të protezave, por më kryesoret janë protezat e plota dhe të pjesshme.

Në Dent Estetik aplikohen:
- Proteza fikse
- Proteza të pjesshme të lëvizshme
- Proteza totale

Media

© Copyright - DENT ESTETIK ® - Trademark Registered