ORTODONCIA

Novula (Maskerina e tejdukshme)

Është metoda më e re dhe më estetike për drejtimin e shtrembërimeve. Në bazë të matjeve brenda gojës përgatiten një grup pllakash të mund të vendosen e zhvendosen. Stomatologu përcakton se cila pllakë për sa kohë duhet të vendoset. Pllakat duke qenë të holla dhe transparente nuk ndikojnë në pamjen estetike të dhëmbëve të personit dhe mund të përdoren lehtë. Numri i pllakave që do të përdoren mund të ndryshojë varësisht nga numri i dhëmbëve.

Media

© Copyright - DENT ESTETIK ® - Trademark Registered