STOMATOLOGJI E PERGJITHSHME

Mbushja e dhëmbëve

Mbushja është një trajtim që realizohet për të kthyer veprimin normal të dhëmbit, i cili ka pësuar dëmtim nga prishja. Mbushja gjithashtu parandalon edhe prishjen e mëtejme të dhëmbit. Për përcaktimin e llojit të mbushjes më adekuate për juve, stomatologu juaj do të merr parasysh një morri faktorësh. Këta faktorë përfshijnë shkallën e prishjes dhe nivelin e nevojshëm të intervenimit, pastaj se në cilën pjesë të gojës duhet të realizohet mbushja dhe kostoja.

Mbushjet që ofrohen në Dent Estetik janë:

- Tetric N Ceram
- Tetric EvoCeram
- Tokuyama Estelite Sigma Quick
- Tokuyama Estelite Posterior Quick
- Tokuyama Bond Force
- Tetric N-Bond Universal
- Ivoclar Total Etch
- Theracal LC
- Sistemet Matricë

Media

© Copyright - DENT ESTETIK ® - Trademark Registered