ORTODONCIA

Ortodonti statike

Është një trajtim që në përgjithësi aplikohet te fëmijët, qoftë në dhëmbët qumështorë apo në dhëmbët e përhershëm. Pas marrjes së masave, krijohen pajisje që vendosen e zhvendosen. Me përdorimin e rregullt të tyre në baza ditore arrihet deri te trajtimi i suksesshëm.

Media

© Copyright - DENT ESTETIK ® - Trademark Registered