IMPLANTOLOGJIA

Implanti në rast të mungesës së plotë të dhmëbëve

Te pacientët që nuk kanë fare dhëmbë dhe që përdorin proteza totale, e që sërish kanë telashe, në pjesën e sipërme të nofullës vendosen 4 implante, derisa në pjesën e poshtme vendosen 2 deri në 4 implante. Mbi këto implante mbahet proteza dhe kësisoji nuk lëviz. Në këtë mënyrë pacientët mund ti përdorin më lehtë protezat e tyre.

Media

© Copyright - DENT ESTETIK ® - Trademark Registered