IMPLANTOLOGJIA

Implanti në rast të mungesës së më shumë dhëmbëve

Në rast të mungesës së më shumë dhëmbëve, për të plotësuar zbraztësinë, dy apo më shumë dhëmbë duhet të priten dhe të realizohen urat. Ndërsa me procedurën e implantit dhëmbët e shëndoshë fare nuk preken dhe varësisht nga gjendja e zbraztësisë vendosen implantet dhe mbi to bëhen protezat statike. Në rast të mungesës së më shumë dhëmbëve, sidomos nëse janë humbur dhëmbët e fundit, në vend të protezave të lëvizshme trajtimi përmes zbatimit të implantit është më i lehtë dhe më afatgjatë.

Media

© Copyright - DENT ESTETIK ® - Trademark Registered