IMPLANTOLOGJIA

Implanti në rast të mungesës së një dhëmbi

Në rast të mungesës së një dhëmbi, në pjesën e zbrazët, pa i prekur dy dhëmbët anash, mund të aplikohet implanti i vetëm, me qëllim të plotësimit të dhëmbit të humbur. Për shkak se dhëmbët anash që janë të shëndoshë nuk preken fare, kjo procedurë është më e shëndoshë se aplikimi i urës.

Media

© Copyright - DENT ESTETIK ® - Trademark Registered