ESTETIKA

Bleaching (Zbardhim)

Procedura e zbardhjes së dhëmbëve, është metodë që zbatohet për secilin individ vecmas për zbardhjen e dhëmbëve, të cilat kanë humbur ngjyrën apo janë zverdhur. Ka dy lloje procedurash mjekësore për zbardhjen e dhëmbëve:

Office Bleaching – Zbatohet me lëndë zbardhuese dhe pajisen 3D Bleaching. Kjo procedurë zgjat rreth 30 deri në 40 minuta. Për zbardhjen e duhur të dhëmbëve mjafton vetëm një seancë.

Home Bleaching – Për këtë procedurë zbardhimi merret masa e gojës dhe përgatiten këllëf silikoni. Në këto këllëfe vendoset lënda zbardhuese dhe ato mbahen në gojë gjatë ditës ose natës. Koha e mbajtjes shkon deri në 1 orë, përgjatë një periudhe një javore deri në 10 ditë, deri në zbardhimin e dëshiruar.

Media

© Copyright - DENT ESTETIK ® - Trademark Registered