ESTETIKA

Mbulesa Zirkoni

Bashkë me pritjet estetike të ngjasimit me dhëmbë natyrorë edhe kujdesi për përdorimin e materialeve që përdoren sidomos në pjesën e përparme të gojës është shtuar.

Sistemet e porcelaneve me mbështetje metali që janë përdorë për shumë vite për shkak të mos përçimit të dritës pos që nuk kanë dhënë dukje natyrore, kohë pas kohe edhe kanë shkaktuar raste të alergjisë, derisa edhe në mishin e dhëmbëve kanë shkaktuar shtresa gri, prandaj dhe sot përdorimi i tyre nuk preferohet.

Zirkoni ka treguar qëndrueshmëri sikur metali. Sikur materialet tjera që nuk reflektojnë nga fundi i porcelanit dhe mos ndikimi në ngjyrimin e mishit të dhëmbëve, sikurse edhe qëndrueshmëria ndaj korrozionit ka bërë që të jetë materiali më i preferuar në ditët e sotme.

Media

© Copyright - DENT ESTETIK ® - Trademark Registered