STOMATOLOGJI E PERGJITHSHME

Diagnoza orale dhe radiologjia

Diagnoza orale: ka kuptimin e “diagnozës së gojës”. Shërimi i suksesshëm i gojës është i mundshëm vetëm me një diagnozë të suksesshme. Diagnoza orale shërben për përcaktimin e të gjitha problemeve brenda dhe jashtë gojës dhe ndihmon aplikimin e trajtimeve të duhura bazuar në të dhënat shkencore dhe rezultatet e arritura.

Radiologjia: Për diagnostifikimin e sëmundjeve të gojës – sidomos të atyre që kanë të bëjnë me dhëmbët dhe nofullën përkatësisht pjesët e forta – ndihmë të madhe ofrojnë radiografitë dentare respektivisht incizimet e dhëmbëve. Në klinikën tonë përdorim Rentgen dhe RVG Toshiba me qëllim që pacientët tanë ti ekspozohen sa më pak radiacionit.

Media

© Copyright - DENT ESTETIK ® - Trademark Registered